Sparen

Wij kunnen u goede spaarrekeningen bieden om een kapitaal bij elkaar te sparen voor allerlei doelen. De rente die u ontvangt, ligt beduidend hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse bank, terwijl u volkomen vrij over het tegoed kunt beschikken.
Ook voor uw vrijvallende lijfrentepolis hebben wij mogelijkheden om die op een veilige manier te stallen, zodat u zorgeloos van uw uitkeringen kunt blijven genieten.

Beleggen

Bij beleggen wordt een zo hoog mogelijk netto rendement nagestreefd, rekening houdend met een verantwoorde risicospreiding over de verschillende beleggingsmogelijkheden. Naar mate het rendement hoger is, zullen de risico’s groter zijn. Vóór 1 januari 2001 speelden de fiscale faciliteiten een grote rol. Thans is dit in mindere mate het geval.

Beleggen, in welke producten?

Gelden die u slechts voor korte tijd kunt vastzetten, kunnen op deposito of op een spaarrekening worden gezet. Indien u uw vermogen gedurende vele jaren niet hoeft aan te spreken, kunt u meer risico nemen, bijvoorbeeld door het beleggen in obligaties, aandelen, onroerend goed of beleggingsfondsen.